Energiesprong Europa wil verder opschalen met de renovaties van (portiek)woningen in Noord West Europa naar Nul-op-de-Meter. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn de eerste pilots al gerealiseerd.

Professionals uit Frankrijk

Op 11 juni 2019 ontving VIOS een groot gezelschap professionals uit Frankrijk bij de NOM renovatie van de portiekflats Flat met Toekomst en Van Brammendreef in Utrecht

Bouwfysich adviseur  John Bouwman van NIEMAN leidde het gezelschap rond en deelde kennis over de NOM renovatie van portiekwoningen. Vooral de toegepaste ‘plug and play’ energiemodule kreeg veel aandacht!

Nul op de Meter renovatieconcept Keep it Simple !